Een staartklep is een droge eindgroep aangesloten op een standaard natte sprinklersectie van beperkte omvang.
Eindgroepen mogen slechts worden toegepast in de volgende situaties:

  • als droge of afwisselende eindgroep op een natte leidingsectie in kleine gebieden waar kans op bevriezing bestaat in een voor het overige voldoende verwarmd gebouw;
  • als droge eindgroep op een natte of afwisselende sectie in vrieshuizen en in ovens en droogovens waarin een hoge temperatuur heerst.
« Naar het Brandwiki overzicht