Een vonkenblusinstallatie is een volledige installatie bestaande uit een vonkendetectie en een vonkenblusinrichting. Vonkenblussystemen hebben de taak om vonken, die ontstaan bij het produceren en/of bij het transporteren van brandbare stof, spaan of vezels, te detecteren en tijdig te blussen, zodat er in de daarachter gelegen installatie geen risico op brand of explosie meer bestaat.

De vonkendetectie zorgt voor een signaal naar een vonkenmeldcentrale, waar een milliseconde later iets verderop in de productielijn een bluskop (sproeier) opent, die vanuit een watervoorziening de vonk kan koelen/blussen. Hiermee wordt voorkomen dat de vonk (ontsteking) in combinatie met voldoende brandstof en zuurstof tot een brand of erger, een explosie leidt.

schema vonkenblussysteem NL
« Naar het Brandwiki overzicht