Voor het overbrengen van brand-, storings- en supervisiemeldingen, dient een elektronische alarmoverdrager (doormeldunit) te worden toegepast. Deze alarmoverdrager mag vanuit de SMC worden gevoed. Indien de verbinding tussen de alarmoverdrager en de Particuliere Alarm Centrale (PAC) niet wordt bewaakt op breuk en/of kortsluiting, dan moet de alarmoverdrager tegen of in de SMC worden geplaatst.

In normale situaties worden brand-, technische- en supervisiemeldingen inclusief storingen in het meldsysteem zelf naar een continu bezette Regionale (Brandweer) Alarm Centrale (R(B)AC) geleid.
Als dit niet mogelijk is (of de brandweer accepteert geen doormelding) worden de brandmeldingen naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) geleid. Naar deze PAC worden ook de storingsmeldingen geleid. Een PAC moet door het Ministerie van Justitie erkend zijn.
Een aantal meldkamers van de brandweer (RAC) accepteert naast de brandmeldingen ook de storingsmeldingen van de sprinklerinstallatie. In deze gevallen kan de doormelding naar een PAC komen te vervallen.


RBAC

PAC
« Naar het Brandwiki overzicht