Bart Drabbels

Technisch Manager VBB

Gebrand op brandveiligheid

Een brandveilig gebouw is zowel de verantwoordelijkheid van de eigenaar als de gebruiker.

Om een objectieve en gegarandeerde zekerheid te verkrijgen, is inspectiecertificering de enige goede manier. Het is de APK-keuring van een gebouw, die beantwoordt aan de maatschappelijk aanvaardbare eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Brandveiligheid certificeren is de kern van ons werk en daar maken we werk van.

Mijn ervaring tijdens controles is:
Er is nog nooit een gebouw gebouwd, waar de sprinklervoorschriften een op een bovenop gelegd kunnen worden.

Contactgegevens

Telefoon : 035 7200 100
E-mail : bdrabbels@vds-nederland.nl