BrandklassenOp het testen en classificeren van brandgedrag van bouwproducten is de Europese Norm 13501-1 van toepassing. Die vervangt op termijn de Nederlandse norm NEN 6065. De Nederlandse brandklassen lopen op van een zeer zwakke bijdrage aan brandvoortplanting (klasse 1) tot een zeer sterke bijdrage aan brandvoortplanting (klasse 4).

De indeling van de Europese classificatie kan variëren van A1 (onbrandbaar) tot E (zeer brandbaar) of F (niet getest, uiterst brandbaar). Is een test uitgevoerd volgens deze Europese norm, dan is deze in de meeste gevallen bruikbaar in alle EU-landen. Voor nieuwbouw wordt in het Besluit bouwwerken leefomgeving de Euroklasse gehanteerd, voor bestaande bouw worden zowel de Nederlandse brand- en rookklasse als de Euroklassen genoemd.

Belangrijk te melden: onderstaande conversietabel is geaccepteerd door de wetgever.
De benadering in NEN 6065 en NEN-EN 13501-1 verschilt enigszins. Het kan door de verschillende testmethodieken voorkomen dat een materiaal in ‘end use application’ getest volgens NEN 6065 een andere klassering opleverde dan wanneer hetzelfde materiaal ‘end use application’ getest werd volgens NEN-EN 13501-1.

Het direct vertalen van een oude brandvoortplantingsklasse (die bepaald wordt volgens NEN 6065) naar een nieuwe brandklasse (die bepaald wordt volgens NEN-EN 13501-1) is daarom ook niet mogelijk.

Bestaande Bouw Nieuwbouw Omschrijving Voorbeeld
Onbrandbaar Klasse A1 Materialen in deze klasse dragen niet bij aan brand Calciumsilicaat, steenachtige materialen
Klasse A2 Praktisch ontbrandbaar Gipskarton
Brandklasse 1 Klasse B Moeilijk brandbare materialen, die een beperkte bijdrage leveren aan brandgevaar PVC vloerbedekking, geverfde gipsplaten, cementgebonden spaanplaat, brand­vertragende MDF, geverfde gipsplaat
Brandklasse 2 In besloten ruimte klasse B
In niet besloten ruimte klasse C
Brandklasse 3 Klasse C Brandbare materialen, die een bijdrage leveren aan brandgevaar Zwaardere houtsoorten, gipsplaat met behang
Brandklasse 4 Klasse D Goed brandbare materialen, die een grote bijdrage leveren aan brandgevaar De meeste hout­soorten, onbehandelde multiplex, MDF, OSB, spaanplaat, hardboard
Brandklasse T1 Klasse Cfl
Brandklasse T3 Klasse Dfl
Klasse E Materialen in deze klasse leveren een zeer hoge bijdrage aan de brand Kunststof, brandvertragend EPS
Klasse F Uiterst brandbare materialen. Materialen waarvoor geen reactie op brandvoortplantingseisen worden bepaald EPS
Rookproductie 10 m-1 of 5,4 m-1 Klasse s2

Let op:
Een brandklasse zegt niets over brandwerendheid. Een product met een goede brandklasse kan bijvoorbeeld geen of nauwelijks brandwerendheidskwaliteiten hebben, denk aan glas.

« Naar het Brandwiki overzicht