Het leidingnet van de sprinklerinstallatie moet op een minimale druk worden gehouden om correct functioneren van een sprinkler te garanderen, ongeacht waar deze zich bevindt in het leidingsysteem. De sprinklerpomp zorgt voor voldoende druk en volumestroom om de sprinklerinstallatie te laten functioneren.

De jockeypomp of hulppomp zorgt voor een hogere druk in het leidingsysteem. Met deze hogere druk worden twee doelen nagestreefd, te weten:

  • het leidingnet wordt op een constante hogere druk gehouden, om de kleine drukverschillen op te vangen die ontstaan door temperatuurschommelingen;
  • deze kleine drukschommelingen zullen geen brandalarm tot gevolg hebben;
  • bij het openen van de eerste sprinkler zal de hogere druk er voor zorgen dat in eerste instantie een grote opbrengst van deze sprinkler zal worden gerealiseerd.

De jockeypomp wordt bewaakt op beschikbaarheid door middel van een thermische storingsmelding. Indien de jockeypomp faalt en de druk in het leidingnet zakt tot ca. 0,5 bar boven de inschakeldruk van de pomp, zal er een lage drukalarm worden gegenereerd. De melding zal als storingsmelding worden doorgemeld naar de storingsmeldpost.

Om te voorkomen dat na het openen van een sprinkler de sprinklerpomp niet wordt geactiveerd, is bepaald dat de maximale opbrengst van de jockeypomp ten hoogste 30 dm³/min. mag bedragen.

« Naar het Brandwiki overzicht