Sprinklerinstallaties zijn vaste, automatische brandblusinstallaties die in gebouwen worden aangebracht. Onder de plafonds worden sprinklers aangebracht, die aangesloten zijn op een leidingnet. Dit net staat permanent onder druk en is gevuld met water. Het water wordt als blus- en/of koelmiddel gebruikt. De sprinklers treden in werking als de temperatuur ter plaatse een bepaalde waarde overschrijdt. Als de installatie in werking treedt zal de alarmbel en/of verbinding met de meldpost van de brandweer reageren. Zo kan brand- en waterschade zoveel mogelijk worden beperkt.

In hoofdzaak onderscheiden we drie installaties te weten: natte, droge en gecommandeerde installaties.

Een sprinklerinstallatie bestaat uit een aantal hoofdonderdelen, te weten:

  • sprinklers
  • watervoorziening (die ervoor zorgt/zorgen dat het water met een voldoende volumestroom en onder een voldoende druk aan het leidingnet wordt toegevoerd)
  • alarmklep (een soort keerklep die bij het openen tevens een alarm kan genereren)
  • afsluiters (die dienen om onderhoud of reparatie aan delen van de installatie te kunnen uitvoeren)
  • leidingnet (als transportweg voor het bluswater)
  • sprinklermeldcentrale

Er zijn verschillende soorten sprinklerinstallaties:

« Naar het Brandwiki overzicht