Deze klasse van beveiliging is van toepassing op risico’s met een hoog brandgevaar.
De klasse HH wordt verdeeld in HHP (High Hazard Process) en HHS (High Hazard Storage).

Klasse HHP is onderverdeeld in 4 groepen, groep 1 t/m groep 4:
HHP1, High Hazard Process – groep 1
HHP2, High Hazard Process – groep 2
HHP3, High Hazard Process – groep 3
HHP4, High Hazard Process – groep 4

De onderverdeling wordt bepaald door de minimum sproeidichtheid. De ‘laagste’ groep 1 is HHP 7,5 en de ‘hoogste’ groep 4 is HHP Deluge.

Voor een sprinklerinstallatie volgens klasse HHP gelden de volgende uitgangspunten:

  • de minimum sproeidichtheid bedraagt 7,5 tot 12,5 mm/min. (groep 1 t/m 3);
  • voor de subklassen HHP 7,5 tot en met HH 12,5 is het maximum sproeivlak 260 m² voor een nat systeem en 325 m² voor een droog systeem;
  • de minimum sproeitijd bedraagt 90 minuten.

De vereiste voorraad bluswater is afhankelijk van:

  • de soort installatie (nat of droog);
  • de extra volumestroom die ontstaat door de tussensprinklers in stellingen;
  • de extra volumestroom als gevolg van additionele beveiliging (scheidingsconstructies, draagconstructies en/of apparatuur);
  • de volumestroom voor het hydraulisch meest gunstig gelegen maximum sproeivlak bij volledig hydraulisch berekende systemen.

Klasse HHS is onderverdeeld in 4 groepen, groep 1 t/m groep 4:
HHS1, High Hazard Storage – categorie I
HHS2, High Hazard Storage – categorie II
HHS3, High Hazard Storage – categorie III
HHS4, High Hazard Storage – categorie IV

« Naar het Brandwiki overzicht