NevenpaneelIndien er door een bevoegde autoriteit wordt geëist dat de SMC niet in de pompkamer mag worden opgesteld, moet er in de pompkamer een nevenpaneel worden aangebracht. Het nevenpaneel heeft in principe dezelfde functie als de SMC. Het nevenpaneel maakt voor de gebruiker ten minste brandalarmen en storingsmeldingen hoor- en zichtbaar.

Hiervoor moeten op het nevenpaneel aanwezig zijn:

  • drukknoppen voor het afzetten van het akoestisch alarm en een lampentest;
  • een optische signalering van de aanwezigheid van primaire en/of secundaire energievoorziening van de sprinklermeldcentrale;
  • een (verzamelde) optische signalering van de uitgeschakelde functie(s) op de SMC;
  • een (verzamelde) optische signalering van technische-, storings- en supervisiemelding;
  • een optische signalering van brand per sprinklerzone;
  • een akoestische signaalgever.
« Naar het Brandwiki overzicht