SpinklerMeldCentrale

Het centrale hart van de sprinklerinstallatie is de sprinklermeldcentrale.
De SMC maakt brand- en storingsmeldingen gedetailleerd hoor- en zichtbaar en moet nabij de centrale pompopstelling in de pompkamer worden opgesteld.

De SMC ontvangt een brandalarm van een drukopnemer op de alarmklep of van de stromingsschakelaars aangesloten op de sprinklerinstallatie.

« Naar het Brandwiki overzicht