Zowel sprinklerinstallaties, als vonkenblusinstallaties moeten een autonome watervoorziening (ook wel watervoorraad of watertoevoer genoemd) hebben. Onderdelen daarvan zijn o.a. een watertank of -reservoir, een druktank en een pomp. Bij sprinklers kunnen behalve een gesloten tank, ook gebruik worden gemaakt van de drinkwaterleiding, reservoirs, een waterbassin of een geboorde put. Al deze voorzieningen moeten een bacteriologische scheiding hebben van het waternet en mogelijkheden om legionella te voorkomen.

Bij aansluiting van een vaste brandbestrijdingsinstallatie op een drinkwaterleiding dient altijd de VEWIN (Vereniging van Waterbedrijven Nederland) te worden geraadpleegd voor de gestelde eisen aan deze aansluiting.

« Naar het Brandwiki overzicht