Bij een negatieve zuighoogte mag de diameter van de zuigleiding minimaal 80 mm bedragen en mag de snelheid niet meer bedragen dan 1,5 m/s bij de maximale opbrengst. Echter, in de NEN 1073 wordt aangegeven dat bij een negatieve zuighoogte de maximale snelheid 3 m/s bij de maximale opbrengst mag bedragen. Tevens moet aandacht worden gegeven aan de positie van de antikolkplaat en de voetklep. Zo is de afstand tussen onderzijde voetklep en de bodem minimaal 1,25 x de diameter van de zuigleiding. Mag de maximale snelheid aan de rand van de antikolkplaat 0,3 m/s bedragen. En ligt het laagwaterpeil van het reservoir op minimaal 1x ‘de diameter van de zuigleiding’ boven de antikolkplaat.

« Naar het Brandwiki overzicht