Voor een brandveilig gebouw heb je een inspectiecertificaat nodig. Brandbeveiligingsinstallaties, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen, zorgen samen voor de benodigde brandbeveiliging. Laat deze inspecteren door een van de inspectie-instellingen. Als alles in orde is, ontvang je het inspectiecertificaat. Hiermee toon je aan dat jouw brandbeveiligingsinstallatie aan de eisen voldoet. Dit inspectiecertificaat is ook belangrijk voor de verzekeraar.

Verplichte inspectie
Inspectie van de brandbeveiliging is soms wettelijk verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aantal gebruiksfuncties volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving, de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15: opslag gevaarlijke stoffen) en de Omgevingswet, het Vuurwerkbesluit.

Geldigheid inspectiecertificaat
Indien de brandmeldinstallatie een verplichte directe doormelding heeft naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer is het inspectiecertificaat 1 jaar geldig. Zonder deze doormelding is de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat 3 jaar.

Voor meer informatie over inspectie
Brochure Rijksoverheid over inspectie en certificatie waarin staat wanneer brandmeldinstallatie verplicht is.

« Naar het Brandwiki overzicht