Bij de klasse OH (Ordinary Hazard / gemiddelde brandbaarheid) wordt een beperkt aantal sprinklers aangesproken en de sproeidichtheid kan beperkt zijn. Klasse OH bevat installaties voor gebouwen met een normaal brandgevaar.

Deze klasse van beveiliging is van toepassing op industriële en niet-industriële risico’s met een normaal brandgevaar. Klasse OH is onderverdeeld in vier subklassen; OH1, OH2, OH3 en OH4. De onderverdeling wordt bepaald door het maximum sproeivlak.

De factoren, waarvan de vereiste voorraad bluswater afhankelijk is, zijn voor installaties van elke subklasse van klasse OH dezelfde. De vereiste voorraad bluswater voor klasse OH (1, 2, 3 en 4) is afhankelijk van:

  • de soort installatie (nat of droog);
  • de hoogte van de hoogste sprinkler boven de alarmklep;
  • de eventuele toepassing van op de watervoorziening voor de sprinklerinstallatie aan te sluiten slanghaspels;
  • de volumestroom voor het hydraulisch meest gunstig gelegen maximum sproeivlak bij volledig hydraulisch berekende systemen;
  • de extra volumestroom als gevolg van additionele beveiliging (scheidingsconstructies, draagconstructies en/of apparatuur).
« Naar het Brandwiki overzicht