Klasse LH beveiliging is van toepassing op niet-industriële risico’s met een laag brandgevaar, zoals ziekenhuizen, kantoren etc. Voor sprinklerinstallaties van klasse LH gelden de volgende uitgangspunten:

  • het oppervlak van de ruimte die wordt beveiligd mag maximaal 126 m² bedragen;
  • ruimten die moeten worden beveiligd, moeten van elkaar worden gescheiden. Hiervoor worden constructies gebruikt die een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten;
  • het ontwerp voor een klasse LH installatie is gebaseerd op een gemiddelde sproeidichtheid van 2,25 mm/min. Dit is gemeten over vier in werking zijnde sprinklers;
  • voor een nat systeem bedraagt het maximum sproeivlak 84 m² (een droog systeem is niet toegestaan, hiervoor moet dan OH1 worden toegepast);
  • de minimum sproeitijd is 30 minuten.

De vereiste voorraad bluswater is afhankelijk van:

  • de hoogte van de hoogste sprinkler boven de alarmklep;
  • de eventuele toepassing van op de watervoorziening (voor de sprinklerinstallatie) aan te sluiten slanghaspels;
  • de volumestroom voor het hydraulisch meest gunstig gelegen maximum sproeivlak bij volledige hydraulisch berekende systemen;
  • de extra volumestroom als gevolg van additionele beveiliging (scheidingsconstructies, draagconstructies en/of apparatuur).

Door de beperking van het oppervlak van elk te beveiligen ruimte is het niet praktisch een installatie volgens klasse LH toe te passen.

« Naar het Brandwiki overzicht