Een sprinklerinstallatie moet ten behoeve van signalering en (alarm)melding altijd zijn voorzien van een sprinklermeldinstallatie.

De sprinklermeldinstallatie moet, zover niet anders beschreven in de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018, voldoen aan de NEN 2535.

De belangrijkste onderdelen van de sprinklermeldinstallatie zijn:

« Naar het Brandwiki overzicht